Chia sẻ:

Bảo vệ di sản trong đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã và đang làm ảnh hưởng tới mọi quốc gia trên thế giới. Thế nhưng trong khi câu chuyện về khủng hoảng kinh tế, về những khó khăn trong cuộc sống trở thành câu chuyện thường ngày thì câu chuyện về các di sản văn hóa dường như lại đang bị lãng quên.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI