Bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia thương mại điện tử

Tiếp tục chương trình làm việc tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai về lĩnh vực công thương, sáng 5/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã tham gia giải trình, báo cáo trước Quốc hội về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia thương mại điện tử.

BTNO