Chia sẻ:

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Pháp luật 03-06-2021

Không gian mạng là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Tuy nhiên, thông qua không gian mạng, nhất là mạng internet, trẻ em có thể gặp các nguy cơ bị xâm hại...

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI