Chia sẻ:

Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Tân Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Chính trị 06-08-2020

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc vào chiều ngày 6.8.

Công Điều

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI