Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC

Thế giới 29-05-2023

Hôm qua, Bộ trưởng Thương mại của các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã bế mạc sau hai ngày họp với các buổi thảo luận nhằm thúc đẩy thương mại toàn diện và bền vững hơn. Tuy nhiên, hội nghị đã không ra được tuyên bố chung.

BTNO