Bế mạc Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Chính trị 11-05-2022

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 

BTNO