Chia sẻ:

Bế mạc Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chính trị 29-03-2021

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, chiều 28.3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã hoàn thành kế hoạch và thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị.

Hữu Thiện-Khánh Duy

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI