Bế mạc hội thi “Tiếng hát xuân – Nhóm nhảy” Xuân Quý Mão năm 2023

Hội thi “Tiếng hát xuân – Nhóm nhảy” Xuân Quý Mão năm 2023 có hơn 100 thí sinh đăng ký dự thi, qua 3 đêm sơ tuyển, Ban tổ chức chọn ra 15 thí sinh thuộc bảng “Tiếng hát xuân”; 9 nhóm nhảy thuộc bảng “Nhóm nhảy” được vào vòng chung kết xếp hạng.

Hoàng Yến