Chia sẻ:

Bế mạc kỳ họp 14 HĐND tỉnh: Thông qua 24 Nghị quyết quan trọng

Chính trị 10-12-2019
Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua 14 báo cáo, 24 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, 100% đại biểu đều đồng tình với các Nghị quyết.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI