Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thời sự 15-11-2022

Sau 21 ngày làm việc khẩn trương, chất lượng, ngày 15/11, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ bế mạc với nhiều nội dung quan trọng.

Nguồn Quốc hội TV