Bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Chính trị 01-04-2023

Sau một buổi làm việc, HĐND tỉnh tiến hành thông qua các nghị quyết, và bế mạc kỳ họp dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong.

Vũ Nguyệt