Chia sẻ:

Bế mạc Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời sự 01-07-2021

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 01.7, Kỳ họp thứ Nhất, HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-20216 tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI