Bế mạc liên hoan “Lân chào xuân” tỉnh Tây Ninh lần thứ XX

Liên hoan năm nay có sự tham gia của 11 đội được tuyển chọn từ Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi đội lần lượt thi diễn các tiết mục: đồng diễn lân leo cây; lân hái lộc; múa "Tứ quý hưng long"; múa rồng.

Hoàng Yến