Bệnh COVID-19 được hưởng bảo hiểm xã hội từ 1/4

Từ 1/4 năm nay, COVID-19 trở thành bệnh nghề nghiệp thứ 35. Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội vừa được Bộ Y tế ban hành.

BTNO