BHXH tăng cường cải cách thủ tục hành chính

Xã hội 10-01-2022

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, người lao động, doanh nghiệp tham gia các chính sách bảo hiểm, năm 2022, toàn ngành tiếp tục tập trung cải cách hành chính.

BTNO