Biết bấm máy tính - Lương 23 triệu: Chuyện hoang đường!

Pháp luật 26-11-2021

Từ lời tuyển dụng ngọt ngào và quá hấp dẫn, thời gian gần đây hàng trăm người Việt, bất chấp dịch bệnh, bất chấp nguy hiểm, ồ ạt tìm đường vượt biên trái phép sang Campuchia với hy vọng đổi đời. 

BTNO