Biểu tình lớn tại Israel kêu gọi chính phủ giải cứu con tin

Thế giới 08-04-2024

Tối qua, hàng chục nghìn người dân Israel đã đổ ra đường để biểu tình kêu gọi chính phủ nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, tạo điều kiện giải thoát cho hơn 130 tin hiện đang bị giam giữ tại đây.

BTNO