Chia sẻ:

Bình chọn tác phẩm tuyên truyền phòng, chống COVID-19

Để lựa chọn các sản phẩm ghi âm, ghi hình nghệ thuật biểu diễn với chủ đề tuyên truyền phòng, chống COVID-19 trên Internet, mạng xã hội nhằm lan toả, kết nối tình cảm của các nghệ sĩ trong phòng chống dịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức bình chọn các sản phẩm nghệ thuật biểu với chủ đề "Kết nối yêu thương, vượt qua đại dịch".

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI