Bình luận Sea Games 31

Thể thao 12-05-2022

Hôm nay, SEA Games 31 khai mạc, sự kiện thể thao được chờ đợi thúc đẩy sự phát triển cho kinh tế Việt Nam và được các quốc gia trong khu vực đánh giá cao.

BTNO