Chia sẻ:

Bình Minh hướng đến xã Nông thôn mới nâng cao

Kinh tế 12-11-2020

Mục tiêu đến đầu năm 2022, xã Bình Minh phấn đấu sẽ đạt các tiêu chí của nông thôn mới nâng cao và đến năm 2025 đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Xuân Vũ–Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI