Bình yên biên giới

Pháp luật 24-05-2023

Để có được biên giới bình yên như hôm nay, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Chỉ, chính quyền địa phương và các lực lượng trực thuộc đã có nhiều nỗ lực, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự.

Đại Dương