Bộ chỉ số CSI 2023 có nhiều đổi mới

Thời sự 04-06-2023

Ngày 31.5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2023 (gọi tắt là CSI 2023). Đây là năm thứ 8 Chương trình được triển khai nhằm ghi nhận, biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm trên cả 3 khía cạnh toàn diện: kinh tế - xã hội - môi trường.

BTNO