Chia sẻ:

Bộ CHQS tỉnh: Cải tiến xe quân sự dùng để phun khử khuẩn

Pháp luật 28-07-2021

Với phương châm 4 tại chỗ, tận dụng các phương tiện có sẵn, Bộ CHQS tỉnh đã cho chuyển công năng xe tải quân sự thành xe phun khử khuẩn, phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Ngọc Diêu

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI