Bộ Công an tổng kết việc triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Pháp luật 23-06-2021

Sáng 22.6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 điểm cầu Công an các tỉnh thành trong cả nước về  “Tổng kết xây dựng, triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân và lễ công bố vận hành chính thức Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 01.07.2021”.

Nhật Quang