Chia sẻ:

Bồ Đào Nha giải tán Quốc hội

Thế giới 07-12-2021

Tổng thống Bồ Đào Nha hôm qua đã ra sắc lệnh giải tán Quốc hội, bước đi chính thức cuối cùng trước thềm cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, dự kiến vào ngày 30/01/2022.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI