Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt lịch thi tốt nghiệp THPT

Giáo dục 19-04-2022

Theo phương án của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra hai ngày 7 và 8/7.  Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cơ bản giữ ổn định về phương thức tổ chức như năm 2021.

BTNO