Chia sẻ:

Bộ Giao thông Vận tải chấn chỉnh, xử lý vi phạm cấp thẻ ''luồng xanh''

Xã hội 29-08-2021

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, khẩn trương kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phậm việc cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR, báo cáo Bộ trưởng kết quả trước ngày 1.9.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI