Chia sẻ:

Bộ Giao thông Vận tải chưa bỏ quy định xét nghiệm Covid-19

Xã hội 16-10-2021

Bộ Giao thông Vận tải cho biết các địa phương chưa phân loại được cấp độ dịch bệnh nên hành khách vẫn cần xét nghiệm Covid-19 khi đi máy bay, tàu, xe khách.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI