Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các tỉnh báo cáo thưởng Tết

Xã hội 02-12-2022

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản yêu cầu các Sở LĐ-TB&XH trên cả nước  chủ động phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và các đơn vị liên quan, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp gặp khó khăn khi bị cắt đơn hàng, giảm việc làm của người lao động.

BTNO