Chia sẻ:

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Chính trị 16-04-2021

Ngày 15.4, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tố Tuấn

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI