Chia sẻ:

Bộ Quốc phòng: Khảo sát thực tế xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới

Pháp luật 24-10-2019
Trên cơ sở khảo sát thực tế này, Đoàn công tác sẽ có rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Nghị định mới đảm bảo chặt chẽ, thống nhất để trình lên cấp trên để ban hành.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI