Bỏ quy định gây khó trong đấu thầu thiết bị y tế

Quy định tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng trước và không được cao hơn giá trúng thầu của trang thiết bị y tế đó vừa được Bộ y tế bãi bỏ. Trước đó quy định này khiến nhiều cơ sở khó triển khai mua sắm và không phù hợp với quy luật thị trường.

BTNO