Chia sẻ:

Bổ sung đối tượng được hưởng gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Xã hội 16-10-2021

Ngày 14.10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết 126 sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 68 (gói 26.000 tỉ đồng) để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp khó khăn.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI