Bộ Tổng tham mưu: Kiểm tra, chúc tết tại Sư đoàn 5

Pháp luật 12-01-2022

Ngày 11.1, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng- Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu đến kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chúc tết tại Sư đoàn 5, cùng đi có Thiếu tướng Đặng Văn Hùng- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7, các cơ quan của Bộ Tổng tham mưu và Quân khu 7.

BTNO