Chia sẻ:

Bộ trưởng các Bộ Công thương và Nội vụ trả lời chất vấn

Thời sự 07-11-2019

Theo chương trình trong ngày thứ hai kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI