Chia sẻ:

Bộ trưởng Nội vụ Áo được bầu làm ứng cử viên Thủ tướng

Thế giới 05-12-2021

Hôm qua (03.12), đảng Nhân dân cầm quyền của Áo đã nhất trí bầu Bộ trưởng Nội vụ Can Nê-ham-mơ làm Chủ tịch mới của đảng này và là ứng viên Thủ tướng thay ông Sê-bát-chiên Cu-rơ, người đã từ chức hôm 9/10 do bị cáo buộc tham nhũng và gian lận bầu cử. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp của ban lãnh đạo đảng Nhân dân, diễn ra một ngày sau khi ông Cu-rơ tuyên bố từ bỏ tất cả các vai trò trong đảng.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI