Bộ trưởng Y tế các nước G20 nhóm họp tại Indonesia

Thế giới 22-06-2022

Ngày 21/6, các Bộ trưởng Y tế và Tài chính thuộc Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) đã nhóm họp tại Indonesia, nhằm thảo luận các biện pháp ứng phó với các đại dịch trong tương lai, tránh phát sinh khủng hoảng kinh tế, xã hội và chính trị từ những đại dịch này.

BTNO