Bộ Tư pháp yêu cầu báo cáo vụ đấu giá đất liên quan Tân Hoàng Minh

Kinh tế 19-01-2022

Liên quan đến vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng lô đất 3-12, thuộc khu đô thị Thủ Thiêm, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) yêu cầu Sở Tư pháp TP HCM báo cáo toàn bộ quá trình tổ chức đấu giá trước ngày 25/1/2022.

BTNO