Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống lây nhiễm cúm gia cầm sang người

Thông tin từ Cục Y tế dự phòng cho biết, hiện nay dịch cúm gia cầm vẫn được ghi nhận rải rác trên đàn gia cầm ở nhiều địa phương.

BTNO