Chia sẻ:

Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine Covid-19 Abdala

Bộ Y tế đã có quyết định về việc phê duyệt có điều kiện vaccine Abdala cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI