Bộ Y tế sẽ thành lập 3-6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm

Xã hội 31-05-2023

Trước thực trạng các bệnh viện lớn triền miên thiếu thuốc hiếm và thuốc hạn chế nguồn cung,, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế nghiên cứu thành lập các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung mà Việt Nam cần.

BTNO