Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ báo chí

Thời sự 02-06-2023

Sáng 2.6, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023.

Tố Tuấn