Bốn thành phố Nam Á ô nhiễm nhất thế giới

Thế giới 01-12-2023

Cũng giống như thủ đô New Delhi của Ấn Độ, một loạt thành phố ở khu vực Nam Á cũng đã chìm trong khói bụi ô nhiễm, khi ngày hôm qua, có tới 4 thành phố trong khu vực chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức tồi tệ nhất thế giới.

BTNO