Chia sẻ:

Brunei phê chuẩn RCEP

Thế giới 13-10-2021

Hôm qua, Brunei đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), trở thành quốc gia tham gia thứ 6 phê chuẩn văn kiện này, sau Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản và Campuchia.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI