Chia sẻ:

Bước đột phá mới trong phát triển hạ tầng giao thông

Kinh tế 05-05-2020

Tương lai không xa, khi những dự án lớn hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo nên bước đột phá mới cho sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI