Ca lấy ghép đa tạng thứ 100 từ người cho chết não

Bệnh viện Việt Đức vừa công bố đã thực hiện thành công ca lấy – ghép đa tạng từ người cho chết não thứ 100 đánh dấu một bước tiến mới của Bệnh viện nói riêng và của ngành Y tế nói chung.  Đến nay đây cũng là cơ sở y tế đứng đầu cả nước về người hiến cho chết não.

BTNO