Chia sẻ:

Cá nhân có được nhận thế chấp “sổ đỏ” không?

Pháp luật 24-06-2021

“Cá nhân có được nhận thế chấp “sổ đỏ” không?”, là chủ đề chương trình Tư vấn pháp luật kỳ này, với sự tham gia của luật sư Nguyễn Văn Hiệp-Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI