Cá voi lưng gù dạt vào bờ biển New York

Thế giới 01-02-2023

Giới chức thị trấn Hem-xtít, tiểu bang New York, hôm qua cho biết một con cá voi cái lưng gù đã dạt vào bờ biển thị trấn này. Đây là con cá voi lớn nhất trôi dạt vào bờ biển này trong hơn 10 năm trở lại đây.

BTNO