Các đảng truyền thống tiếp tục giữ đa số trong EP

Thế giới 12-06-2024

Theo kết quả sơ bộ được tổng hợp sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP), các nhóm chính trị xuyên quốc gia truyền thống vẫn giữ được đa số, tuy nhiên phong trào cánh hữu tiếp tục mở rộng mạnh mẽ.

BTNO