Các di tích lịch sử có nguy cơ bị biến mất tại Iraq

Thế giới 22-01-2022

Tại Iraq, nhiều địa điểm lịch sử đang có nguy cơ sụp đổ do xói mòn và bị bỏ bê không được bảo tồn. Đặc biệt, di tích thị trấn cổ Balad có thể biến mất nếu chính quyền không khẩn trưởng thực hiện công tác bảo tồn.

BTNO